Při poskytování profesionálních právních služeb vycházíme ze zkušeností z oblasti hlavních právních disciplín, zejména občanského práva, včetně práva nemovitostí, pracovního práva, rodinného práva a předpisů o spolcích a společenstvích vlastníků jednotek, obchodního práva resp. práva obchodních korporací a družstev, ze zkušeností z aplikace práva správního včetně práva stavebního, práva duševního vlastnictví, mj. autorského práva a znalostí problematiky ochranných známek.

Za součást poskytování právních služeb považujeme zprostředkování a využívání poradenské činnosti v souvisejících oborech, zejména využívání služeb osob kvalifikovaných v oblasti daňové, účetní a finanční, včetně auditorů, a využívání služeb znalců, překladatelů a tlumočníků. Takto se lze věnovat i komplexním případům, které kladou profesní nároky nejen v oboru práva, ale i v oborech souvisejících.

Napsat komentář